Kommunens bestämmelser

Inom Värmdö kommun finns bestämmelser avseende boendemiljön, som t.ex berör biltvätt, tomgångskörning,eldning av trädgårdsavfall o.s.v. Dessa bestämmelser gäller förstås även på samfällighetens område. Se information från Värmdö kommun, Bygg- och miljökontoret.