2013-02-11

Kommunens nya planer 2013-02-11 

 

Informationsbrev till de boende inom Charlottendalshöjdens samfällighetsförening

2013-02-01

Plan för Gustavsberg 1:186

 

Läs rapporten om Kommunstyrelsens uppdrag till Värmdö Bostäder - 140 nya hyresrätter på förskoletomten.

 

 

 

2012-05-02

Gustavsberg 1:186 

 

Information angående kommunens planer för förskoletomten

 

Det finns en ny plan från kommunledningen, att på förskoletomten uppföra uppemot 2000 m2 tillfälliga ungdomsbostäder i baracker. Ärendet kommer att tas upp på Kommunstyrelsen den 9 maj. Läs mer i bifogad länk:

 

https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx/Webbmapp/namnder/KS%2C+KSAU/Handlingar/KS+2012/KS+2012-05-09/21+Ungdomsbost%C3%A4der?folderId=Webbmapp%2Fnamnder%2FKS%252C%2BKSAU%2FHandlingar%2FKS%2B2012%2FKS%2B2012-05-09&cmd=download

 

 

Vi i styrelsen har reagerat starkt på hanteringen av det här ärendet och vill få till stånd ett samrådsmöte med ansvariga inom kommunen, innan beslut fattas i den här frågan. Vi har därför skickat en skrivelse till kommunen, se pdf: Gustavsberg 1:186