28 oktober 2010

 

  

Farthinder

 

Nu har vi fått ett antal farthinder inom samfällighetens område, i enlighet med det beslut som fattades på årsstämman i maj 2010.

 

Bakgrund

 

Charlottendalshöjden är ett mycket barnrikt och ganska trafikerat område med förhållandevis få bilfria ytor, där barnen kan vistas. Våra barn tvingas därmed att, i stor utsträckning, cykla och leka på gatorna runt om i området. Hastigheten är begränsad till 30 km/tim inom området, men även den tillåtna hastigheten kan upplevas som hög om man betänker att det plötsligt kan dyka upp ett barn. Det har dessutom visat sig att hastighetsbegränsningen respekteras ganska dåligt på vissa vägavsnitt. Samfällighetens styrelse föreslog därför att ett antal farthinder skulle placeras ut inom området för att få ner hastigheten och åstadkomma ett lugnare trafiktempo, med en tryggare boendemiljö som följd. Förslaget röstades igenom och beslutet fattades på årsstämman som hölls i maj 2010.

 

Utförande

 

Sammanlagt sju stycken hinder (gupp) har placerats ut på strategiska ställen inom området. Tre stycken är placerade vid områdesinfarterna; ett mellan bostadsrättsföreningens hus på Blå Blomvägen, ett mellan bostadrättsföreningen och hyreshuset på Blå Blomvägen samt ett på Charlottendalsvägen invid ”förskoletomten”. Två hinder är placerade inom området där det annars inbjuder till acceleration; ett på Charlottendalsvägen strax före/efter Gyllenvägen och ett mellan hyreshusen på Blå Blomvägen. Ytterligare två hinder är placerade invid områdets enda lekplats; på Blå Blomvägen. Farthindren har utformats så att de ska upplevas som ”mjuka” att köra över, men att ändå uppnå en fartdämpande effekt.

 

Varningsskyltar ska finnas monterade vid infartshindren med en tilläggsskylt om att ”Farthinder finns inom området”, dessutom ska varje hinder vara märkt med varningsfärg.

 

Vi tar gärna emot dina synpunkter på utförande och placering! Skriv ett meddelande här på hemsidan och säg vad du tycker.

 

 

 

// Samfällighetens styrelse