• För oss boende i Charlottendalshöjden är parkeringsmöjligheten olika beroende på storlek på boendet, d.v.s antingen har man en eller två parkeringsplatser att tillgå. Våra gator, gångbanor, grönytor och gästparkeringar i området är inte tillåtna att parkera på
  •  Totalt inom samfälligheten finns 16 gästparkeringar fördelat på 5 olika platser i området.
  • Det finns parkeringsplatser att hyra av Brf:en. Välj mellan parkering med eller utan strömuttag för motorvärmare.
  • Kontakt hos Brf:en angående extraparkering är Gunilla Jonsson, hon nås på på Telefon:   072-252 24 88  Mail: gunilla.jonsson48@gmail.com
  • Pris utan el 275kr/månaden inkl moms
  • Pris med el 468kr/månaden inkl moms