Styrelsen, kontakta oss gärna med dina synpunter

Ordförande

Joakim Tillman

Vice ordförande
 Gustav Sandström 

Ledamot

Jimmy Karlsson 

Ledamot

Mårten Kullhammar

Ledamot 

Kathleen Holm  (Även representant från BRF:en) 

Suppleant 

Mathias Thorhard

Suppleant 

Anders Dahlqvist

Revisor 
Tommy Adriansson 

Revisor Suppleant 
Antoine Sauban 

Valberedning

Ellinor Danielsson 
Bukettvägen 10

Ragnar Stenport 
Bukettvägen 5