Styrelsen, kontakta oss gärna med dina synpunter

Ordförande

Joakim Tillman

Vice ordförande
 Gustav Sandström 

Ledamot

Thomas Nordin (Avsagt sig uppdraget 20180926, vakant till årsmötet 2019)

Ledamot

Mårten Kullhammar

Ledamot 

Kathleen Holm  (Även representant från BRF:en) 

Suppleant 

Mathias Thorhard

Suppleant 

Anders Dahlqvist

Valberedning

Ellinor Danielsson 
Bukettvägen 10

Ragnar Stenport 
Bukettvägen 5